zloty-orzel-notariat-plZadaniem notariuszy w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest czuwanie nad bezpieczeństwem i pewnością obrotu prawnego. W konsekwencji ich działanie zapobiega w przyszłości wielu sporom sądowym i w tym zakresie działalność notariatu ma charakter prewencyjny. Notariusze bywają z tego powodu nazywani "sędziami braku sporu". Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

http://notariat.pl/images/notaris/serwis-pomoc-zdalan.png

v 1.2.1.2

Serwis Notaris.pl

logo

opracowany przez firmę  SoftCream Software serwis i pomoc zdalna tel. 22 867-80-00